Centec

Oxytrans M Przenośny analizator O2

Zakres pomiarowy (ciecz)

Zakres temperatur Funkcja rejestracji danychOpis
Nowy przenośny analizator O2 Oxytrans M w sposób ciągły i dokładny mierzy zawartość tlenu w cieczach i gazach. Czujnik szczególnie nadaje się do stosowania w przemyśle browarniczym, jak również do innych zastosowań o wysokich wymaganiach, jak np. elektrownie lub bioreaktory. Optyczna zasada pomiaru opiera się na efekcie dynamicznego wygaszania luminescencji przez cząsteczki tlenu. Zainstalowana w głowicy pomiarowej warstwa wskaźnikowa na szkle jest naświetlana światłem niebiesko-zielonym. Naświetlanie powoduje, że cząsteczki wskaźnikowe są przenoszone do stanu wzbudzenia emitując przy tym czerwone światło, które jest wykrywane przez wewnętrzny detektor. Jeżeli w medium znajduje się tlen, wówczas efekt luminescencji jest blokowany przez transfer energii do cząsteczek tlenu. Po zderzeniu z cząsteczką wskaźnikową, cząsteczka tlenu jest przenoszona ze swego stanu podstawowego (tryplet) do stanu wzbudzenia (singlet). W wyniku tego zdarzenia cząsteczka wskaźnikowa nie emituje luminescencji a mierzalny sygnał luminescencyjny obniża się w liniowej zależności do istniejącego stężenia tlenu. Ten efekt obniżania jest podstawą do obliczania zawartości tlenu. Stężenie O2 może być wyświetlane w różnych jednostkach pomiarowych, takich jak: ppb, ppm, %tlenu, itp.