Centec

OXYTRANS TR - Optyczny czujnik tlenu

Zakres pomiarowy I:     1ppb - 2 ppm
Zakres pomiarowy II: 30 ppb - 35 ppm
Powtarzalność: +/-1 ppb lub +/-30 ppb
Kompensacja temperaturowa: Pt 100
Zakres temperatur: -5°C - +55°C (+23°F - +131°F)
Wytrzymałość maks. 130°C (266°F)
Maks. zakres ciśnienia:. 12 bar
Materiał wykonania części wchodzących w kontakt z medium: stal nierdzewna 1.4404 (316L), PTFE
Przyłącze procesowe kompatybilne ze złączem Varivent©-Inline-Housings DN 40 (1,5") - DN 150 (6"); inne na zamówienie
Stopień ochrony obudowy: IP 65Opis
Nadajnik pomiarowy tlenu Oxytrans TR mierzy w sposób ciągły oraz precyzyjny zawartość tlenu w cieczach i gazach. Czujnik ten jest przeznaczony przede wszystkim dla browarnictwa i innych aplikacji o wysokich wymaganiach, np. elektrownie lub bioreaktory. Optyczna zasada pomiaru opiera się na efekcie dynamicznego wygaszania luminescencji przez cząsteczki tlenu Zainstalowana w głowicy warstwa wskaźnikowa na szkle jest naświetlana światłem niebiesko-zielonym. W ten sposób cząsteczki wskaźnika przechodzą do stanu wzbudzenia i emitują światło czerwone, które jest wykrywane przez wewnętrzny detektor. Jeżeli w medium znajduje się tlen, wówczas efekt luminescencji jest blokowany przez transfer energii do cząsteczek tlenu. Po zderzeniu z cząsteczką wskaźnika, cząsteczka tlenu przechodzi ze swego stanu podstawowego (trypletowego) do singletowego stanu wzbudzenia. W wyniku tego zdarzenia cząsteczka wskaźnika nie emituje luminescencji a mierzalny sygnał luminescencyjny obniża się liniowo do istniejącego stężenia tlenu. Efekt obniżania jest podstawą do obliczeń zawartości tlenu. Stężenie O2 może być wyświetlane w różnych jednostkach pomiarowych takich jak: ppb, ppm, %tlenu, itp.