Centec
Przemysł farmaceutyczny

REVOTEC Nanofiltracja / odwrócona osmoza

Przepustowość: 1- 150 m3/godz.
Resztkowy TDS ograniczony do 1 mg/l
Zużycie energii elektrycznej: 0,5 kW/m3
Ciśnienia robocze na wlocie: 0 - 8 bar
Ciśnienia robocze na wylocie: 2 - 5 bar
Temperatura robocza: 1 - 60°C
Materiał: epoksyd / włókno szklane / PP AISI 304 lub 316LOpis
W przypadku procesu odwróconej osmozy woda jest przepuszczana przez membranę, na której pozostawia zanieczyszczenia. Przepuszczalność membrany może być tak mała, że praktycznie wszystkie zanieczyszczenia, cząsteczki soli, bakterie zostają oddzielone od wody

Proces uzdatniania wody wykorzystuje membranę do usuwania rozpuszczonych minerałów. Proces osmozy występuje w naturze, gdy czysty roztwór jest oddzielany od roztworu soli poprzez membranę półprzepuszczalną. Czysty roztwór przechodzi przez membranę do momentu, gdy uzyskana zostanie różnica ciśnień zwana ciśnieniem osmotycznym. Przy tej różnicy ciśnień, determinowanej składnikami oraz ich stężeniem w roztworze solnym, osmoza ustaje. Odwrócona osmoza odwraca ten proces poprzez sprężenie roztworu soli do ciśnienia przewyższającego ciśnienie osmotyczne, co wymusza przepływ wody przez membranę. Jeżeli to nastąpi, większość rozpuszczonych substancji stałych pozostanie przed membraną i zostanie zabrana ze strumieniem odpadowym. Oczyszczona w ten sposób woda może być wykorzystana według potrzeby.