Centec

IONTEC - Wymieniacz jonowy ze złożem mieszanym

Przepustowość: 1- 150 m3/godz.
Ciśnienia robocze na wlocie: 0 - 8 bar
Ciśnienia robocze na wylocie: 2 - 5 bar
Temperatura robocza: 1 - 60°C
Materiał: epoksyd / włókno szklane / PP AISI 304 lub 316LOpis
Instalacje zaprojektowano, jako wymieniacze o odczynie słabo i silnie kwasowym oraz anionowe o odczynie słabo lub silnie zasadowym, a także wymieniacze ze złożem mieszanym.
Dostępne są wymieniacze w opcjach z przepływem zgodnym, przepływem przeciwnym lub złożem pływającym.
Żywice użyte w zamkniętych naczyniach filtrujących przeprowadzają proces dekarbonizacji lub odsalania poprzez wymianę jonów związanych z żywicą z jonami soli rozpuszczonej w wodzie.

Wymieniacze jonowe to nierozpuszczalne substancje ziarniste, które mają w swojej strukturze molekularnej rodniki kwasowe lub zasadowe, które uczestniczą w wymianie. Jony dodatnie lub ujemne związane z tymi rodnikami zastępowane są jonami o tym samym znaku znajdującymi się w cieczy, która wchodzi w kontakt z rodnikami. Wymiana jonowa jest kompletna, nie powoduje pogarszania lub zwiększania rozpuszczalności ani też nie zmienia całkowitej liczby jonów w cieczy. Stosowane substancje jonowymienne to niemal tylko i wyłącznie żywice. Istnieją dwie kategorie żywic: Żywice w postaci żelu oraz żywice z mikroporowatym lub luźnym usieciowaniem. W obu przypadkach uzyskiwana przez kopolimeryzację struktura molekularna jest identyczna. Różnica pomiędzy nimi tkwi w ich porowatości.